Εγγραφή στην Ημερίδα

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την μερίδα και online κάνοντας κλικ ΕΔΩ την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου στις 9.30 π.μ. Περιμένετε μερικά λεπτά για να κατεβεί η εφαρμογή και να συνδεθείτε.

Αλλιώς εγγραφείτε , συμπληρώνοντας την παρακάτω αίτηση :