Μέλη

89873

 

Τακτικά μέλη μπορούν να είναι όλοι οι γιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι που έχουν δίπλωμα ή πιστοποιητικό σπουδών Ελληνικής ή Διεθνούς σχολής ή Δίπλωμα Πιστοποίησης του Συλλόγου μας

Δόκιμα μέλη μπορούν να είναι όλοι οι γιατροί, οδοντίατροι και κτηνίατροι που σπουδάζουν  Βελονισμό ή ενδιαφέρονται και παρακολουθούν τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου μας