Ημερίδες / Πρακτικά Σεμινάρια σε Αθήνα και Ηράκλειο

Ο Επιστημονικός Σύλλογος Ιατρών Βελονισμού Ελλάδας οργάνωσε με επιτυχία ημερίδες «Ο Βελονισμός και η Ιατρική του σήμερα » στo Ηράκλειο στις 17/10/17 και στην Αθήνα στις 1/10/17. Το θέμα αναπτύχθηκε είναι ο τρόπος που μπορούν να ενταχθούν οι εφαρμογές του βελονισμού στην καθημερινή ιατρική πράξη.