Δωρεάν Εφαρμογή

free-app

Από το 2011 ξεκινήσαμε πιλοτικά δωρεάν εφαρμογή βελονισμού σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες