Δωρεάν Εφαρμογή

Από το 2011 ξεκινήσαμε πιλοτικά δωρεάν εφαρμογή βελονισμού σε ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες.

Σε συνεργασία με την AGOM τα μέλη μας  πήραν μέρος σε δωρεάν εφαρμογή βελονισμού στις φυλακές της Ζαμποάνγκα, Φιλιππίνες