Δίπλωμα Πιστοποίησης

certificate

Θεσμοθετείται Δίπλωμα Πιστοποίησης  σύμφωνα με τα Διεθνή κριτήρια και σε συνεργασία με Διεθνείς Εταιρείες Βελονισμού. Ο γιατρός που θα επιθυμεί να πιστοποιήσει τις σπουδές του θα πρέπει να λάβει μέρος στην εξεταστική διαδικασία.